Forsiden

Høringssvar fra Oslo legeforening

Dato: 08.07.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Oslo legeforening.

Vennlig hilsen

Kristin Hovland

leder Oslo legeforening

Vedlegg