Høringssvar fra Ringerike, Asker og Bærum

Dato: 21.02.2022

Ringerike, Asker og Bærum tingrett tiltrer departementets forslag. Tingretten nevner for øvrig at forskriftshjemmelen bør omfatte også regler om at fagdommer kan signere på vegne av meddommerne, slik at MED-saker ikke må sendes på elektronisk signatur til meddommerne.

Mvh Tarjei Istad, tingrettsdommer/nestleder, Ringerike, Asker og Bærum