Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 22.02.2022

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Vedlegg