Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234667

Dato: 15.02.2022

Ikke sett opp vindturbiner i matfatet til havs før alle andre tiltak også er gjort. Det være seg enøk tiltak, optimalisering av eksisterende kraftverk, optimalisering av kraftlinjer for å minske tap, og ikke minst oppdater energipolitikken slik at kw ikke sløses bort til multinasjonale selskaper som man ikke har kontroll over.