Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene

Konkurransevridninger mellom kommuner og privateHøringsfrist: 16.04.2003 Resultat: Forskrift 12. desember 2003.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Liste med høringsuttalelser, alle publisert i pdf-format:

Nittedal kommune

Fjellinjen AS

Ernst & Young

Suldal kommune
Vedlegg til Suldal kommune

Vestre Slidre kommune

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

NAVO

Asker kommune

Midtre Gauldal kommune

Bamble kommune

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Vedlegg til Finansnæringens Hovedorganisasjon

Troms fylkeskommune

Foreningen Næringseiendom

NHO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Skedsmo kommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Den norske tannlegeforening

Bergen kommune

Transportbedriftenes Landsforening

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Akershus fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Den norske Revisorforening

Norges Kommunerevisorforbund

Norsk Havneforbund

Oslo kommune

Servicebedriftenes Landsforening

Kristne Friskolers Forbund

Statistisk sentralbyrå

Vefsn kommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkesrådmannen
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Bjugn kommune

Samferdselsdepartementet

Oppland fylkeskommune

KFO

Austrheim kommune

Høylandet kommune

Kongsberg kommune

Lier kommune

Re kommune

Sosialdepartementet

Skien kommune

Trondheim kommune

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Vedlegg fra Konkurransetilsynet

Miljøverndepartementet

Skattedirektoratet

Bedriftsforbundet

Kommunenes Sentralforbund

Fredrikstad kommune

Landsorganisasjonen i Norge

Nærings- og handelsdepartementet

Norsk Kommuneforbund

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Skattebetaler foreningen

Sarpsborg kommune

Private barnehagers landsforbund

Høringsinstanser som ikke har merknader:

Datatilsynet
Kredittilsynet
Forbrukerombudet
Regjeringsadvokaten
Landbruksdepartementet
Fiskeridepartementet
Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Forsvarsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Justisdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Helsedepartementet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Norges Bank
Landslaget for Regnskapskonsulenter