Forsiden

Høringssvar fra Andreas Skaanes Hulsund

Tap av statsborgerskap

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Anbefaler att dobbelt statsborgerskap gjenninnføres, slik at det er mulig å frata retten til det norske om nødvendig. Slik unngår man problemet med å gjøre noe statsløse, det er ett problem som oppstår om vedkommende kun har norsk statsborgerskap.