Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Høringssvar fra NOBO Norsk Barnevernlederorganisasjon

Høringsuttalelse vedr. NOU 2016-16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og bekyttelse. NOBO

Dato: 20.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg