Høringssvar fra NOBO Norsk Barnevernlederorganisasjon

Høringsuttalelse vedr. NOU 2016-16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og bekyttelse. NOBO

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen