Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Høringssvar fra Drammen Kommune

Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 27.01.2017
Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Drammen kommune er lastet opp som PDF.

Høringssvaret leveres inn i forkant av politisk behandling, og må derfor anses som et betinget svar. Bystyret i Drammen behandler saken 21/2-17.

Vedlegg