Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Høringssvar fra Fylkesmannen i Hedmark

Høring på by barnevernlov

Dato: 30.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes høring på barnevernloven fra Fylkesmannen i Hedmark.

Vedlegg