Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring NOU 2016 2 Endringer i verdipapirhandelloven- flagging og periodisk rapportering-Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Dato: 02.06.2016

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte. Høringsuttalelsen vil også bli sendt underskrevet pr. post.

Vedlegg