Høringssvar fra J.K. Baltzersen

Ønsker svært grundig evaluering av pengepolitikken og -vesenet

Dato: 15.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg