Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 03.05.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg