Forsiden

Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 20.10.2020

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg