Høringssvar fra NHO

Dato: 19.04.2022

Det meste av de nye reguleringene vil følge av forordningen. Vi støtter derfor forslaget om at den gjennomføres som lov.

I punkt 3.3.4.2 (forslag til endringer i finansforetaksloven) er utvalget delt. Hvis finansforetaks kredittgivning gjennom folkefinansieringsforetak blir regnet som finansieringsvirksomhet, er det nærliggende at folkefinansieringsforetak vil ha standardiserte vilkår som gjør at det blir gjort unntak fra finansavtaleloven. Dette vil ventelig føre til at vilkårene blir mer kompliserte enn det som er nødvendig.

Departementet bør derfor vurdere dette nærmere, i tråd med mindretallets syn. I punkt 8.4.3.5 mener vi utvalget ikke har vurdert grundig nok hvorfor det er nødvendig med straffebestemmelser i tillegg til hjemler for overtredelsesgebyr.

I den neste utredningen, om folkefinansiering av forbrukerkreditt, bør utvalget vurdere folkefinansieringsforetaks tilgang til gjeldsregisteret.

Vennlig hilsen

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

Halvor E. Sigurdsen