Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 09.04.2022

Revisorforeningen støtter forslaget til gjennomføring av folkefinansieringsforordningen.

Vi gjør oppmerksom på at utvalgets forslag til endring i finansforetaksforskriften § 2-18 omtalt i kapittel 10 Merknader til de enkelte bestemmelser s. 94 synes å ha falt ut i kapittel 11 Lovforslag.