Høringssvar fra Forbrukertilsynet

Dato: 08.04.2022

Vedlagt følger Forbrukertilsynet høringsuttalelser på Høring NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansering av næringsvirksomhet.

Vedlegg