Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 11.04.2022

Vedlagt er Advokatforeningens svar.

Vedlegg