Høringssvar fra FundingPartner

Dato: 17.04.2022

FundingPartners høringsuttalelse til forslag om ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 17. januar 2022 der det bes om merknader til Verdipapirlov-utvalgets utredning NOU 2021:10 «Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet».

FundingPartner er Norges største plattform for folkefinansiering. Totalt har vi bidratt til å fasilitere over en milliard kroner i lån til små- og mellomstore bedrifter rundt om i Norge.

Lovforslaget som er sendt på høring er i all hovedsak et forslag vi er godt fornøyde med. Det bidrar til å løse opp i flere sentrale utfordringer med dagens mangelfulle regelverk. Konsekvensen vil være bedre forbrukerbeskyttelse og bedre kapitaltilgang for små- og mellomstore bedrifter. Vårt største ønske er at denne loven vedtas så raskt som overhodet mulig, slik at dagens svært mangelfulle og lite tilpassede regelverk utgår.

Utover dette viser vi til Norsk Crowdfunding Forening sitt høringssvar i saken, som lister opp flere konkrete forbedringsforslag vedrørende agentrolle, betalingskonto, skatt, og finansavtalelovens anvendelse når finansinstitusjon er investor.

Med vennlig hilsen

Geir Atle Bore

Gründer og CEO i FundingPartner