Høringssvar fra Business Angels Norway

Dato: 17.04.2022

Finansdepartementet

Sendes elektronisk

17.april 2022

Høringsuttalelse til forslag om ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

1. Innledning

Business Angels Norway («BAN») er en norsk nasjonal paraplyforening for engleinvestorer og engleinvestorgrupper på regionalt/lokalt nivå. Foreningen inneholder også andre selvdefinerende foreninger, basert på akademisk tilhørighet, fagområde etc.

2. Høring

BAN mener at tilgang til kapital for tidligfasebedrifter i Norge er en stor utfordring. Crowdfunding – både crowdlending og aksjebasert crowdfunding – har gjennom pandemien blitt en fungerende, «legitim» og «stueren» vei til finansiering av norske startups. Norske startups var tidligere skeptisk til slik finansiering.

BAN har fått tilgang til høringsuttalelse fra Crowdfundingforeningen (NCF), datert idag. BAN støtter forslagene.

BAN mener regjeringen må øke arbeidet for at startups får bedre tilgang til kapital. Både crowdlending og aksjebasert crowdfunding er allerede viktige – og vil bli enda viktigere framover. Regulering av disse to helt ulike delene av bransjen må gjøres på et vis som sikrer tilgang på kapital.

BAN ber departementet ta inn over seg de gjennomarbeidede forslagene fra bransjeforeningen.

Jørn Lein-Mathisen

Daglig leder, Business Angels Norway, Businessangel.no