Forsiden

Høringssvar fra Norsk Skuespillerforbund

Dato: 01.11.2021

Høringssvar i vedlegg fra Norsk Skuespillerforbund i forbindelse med NOU 2021:9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv - Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Vedlegg