Forsiden

Høringssvar fra Coop Norge SA

Dato: 27.10.2021

Høringssvar fra Coop Norge SA

Hovedkontoret Oslo 27.10.2021

NOU 2021 nr. 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Coop Norge SA og Samvirkelagene i Norge omtalt som Coop i Norge er opptatt av et godt tariffregulert arbeidsmarked i Norge. Utvalgets innledende bemerkninger i kap. 1.2.3 støttes fullt ut.

Coop i Norge støtter mindretallets (medlemmene fra arbeidsgiverorganisasjonene) vurderinger rundt at det ikke er behov for ytterligere reguleringer. Dagens lov og praksis fra domstolene viser at dagens lovgivning er robust, også i disse tider.

Oslo

27.10.2021

Siri Sandholt /s/ Bård Westbye /s/

HR direktør Leder arbeidsrett og tariff