Forsiden

Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato: 23.09.2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.