Høringssvar fra Norsk rikskringkasting AS

Dato: 24.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversende NRKs høringssvar til NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen.

Vennlig hilsen

Olav A. Nyhus

Direktør

Norsk rikskringkasting AS

Vedlegg