Høringssvar fra AS Fidalgo Filmdistribusjon

Dato: 25.06.2021

Svartype: Med merknad

AS Fidalgo støtter Medietilsynets anbefalte forslag, at distributørene selv overtar ansvaret for fastsetting av aldersgrenser. Dette vil føre til likebehandling, og også redusere distributørenes kostnader.