Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 20.09.2021

Svartype: Med merknad

Fagforbundet støtter intensjonen i høringen, men har i vårt svar fremhevet behovet for at ansatte får styrket sin kompetanse.

Vedlegg