Høringssvar fra Lightup Norway

Dato: 24.09.2021

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartementet.

Vedlagt er Lightup Norway sin høringsuttalelse om NOU 2021:3 «Barneliv foran, bak og i skjermen» og notat om forslag til endringer i bildeprogramloven.

Vennlig hilsen

Ragnhild Lindahl Torstensen

​​Daglig leder i Lightup Norway

Vedlegg