Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

De viktigste innspillene fra Norsk Sykepleierforbund:

  • Vi støtter utvalgets anbefalinger til tiltak.
  • Barns medbestemmelse og rett til privatliv - også for de yngste barna - må være grunnleggende prinsipper i videre arbeid med tematikken.
  • Vi støtter en betydeligstyrking av digital kompetanse og en beredre forståelse av denne kompetansen innen alle helse- og velferdsutdanninger, og blant foreldre/foresatte.
  • Forskning på barn og unges mediebruk må styrkes.
  • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten sin helsefremmende og forebyggende rolle bør inngå i den videre oppfølgingen av utvalgets anbefalinger.

Vi viser forøvrig til fullstendig høringssvar som er vedlagt.

Vedlegg