Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341014

Dato: 11.01.2023

En nasjonal boligskatt må ikke bli vedtatt!

1.En slik skatt vil ikke vil ta hensyn til om eier av en bolig har høy eller lav inntekt.

2.Mange kommuner som allerede har eiendomsskatt.

3.Eiendomskatt er skatt på oppsparte inntekter som er beskattet fra før.

4.Boligskatt rammer spesielt de som har lite i inntekt, og folk som bor i byer om områder der boligprisene har steget mye.

Er også negativ til forslaget om at skattefritaket for utleie av egen eller deler av egen bolig oppheves. Dette vil føre til:

1.Dåligere tilbud av utleieboliger

2.Høyere leiepriser