Høringssvar fra Trond M. Høyrem

Dato: 06.02.2023

Jeg vedlegger på oppfordring fra Frode Jacobsen forslag til et kompromiss når det gjelder utformingen av en eventuell arveavgift.

Hovedtanken i modellen er helt eller delvis å unngå avgift på arv etter generasjonen umiddelbart foran, altså foreldregenerasjonen. I stedet ilegges, eller økes, satsene for arv etter besteforeldre osv.

Noen vil innvende at dette blir uoversiktlig og nødvendiggjør registrering av all arv, også den som eventuelt ikke avgiftsbelegges. En lignende registrering er imidlertid allerede nå nødvendiggjort etter at reglene om såkalt skjevdeling ved oppløsning av felleseier ble innført på begynnelsen av åttitallet. Disse medfører at det ved skiftet er nødvendig å kunne påvise hva man hadde med seg av formue inn i samlivet.

Jeg har ikke registrert at ordningen har blitt kritisert fordi slik registrering har medført uforholdsmessige utfordringer eller urimelig mye arbeid.

Med vennlig hilsen

Trond M. Høyrem

Mobile +47-90580075

+ adv@hoyrem.no

Vedlegg