Høringssvar fra Professor emeritus dr juris Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI

Dato: 31.03.2023

Sender inn høringssvar på nytt som pdf siden for mye ble borte da formatering ble fjernet. Det forrige høringssvar kan dermed utgå og erstattes med dette.

Vedlegg