Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130052

Dato: 22.12.2022

Hvorfor har vi en regjering i Norge,når vi nærmest blir styrt av EU? Dere sender ut millioner og milliarder til andre land i bistand, de millionene er det vi vanlige som betaler gjennom skatter og avgifter. Vi i Norge har det langt i fra godt,mye fattigdom og mer vil det bli. Landet er på vei ned ,dere i regjering tyner oss for penger gjennom strøm,drivstoff, Vannmåler..det er absurd. Vi har nok penger i oljefondet til å holde landet vårt gående i mange tiår fremover men det er ikkje godt nok...sykehus,leger,psykologer, sykehjem er helt på trynet.det er en skam,folk får ikke hjelp,vi betaler og betaler men får ingenting igjen. Nok nå!