Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433970

Dato: 11.01.2023

Innbyggere i Norge som har opparbeidet seg egen fritidsbolig er mange og alle har pliktoppfyllende fulgt myndighetenes skattlegging av inntekt og formue. Det er derfor umoralsk å komme med ytterliger beskattning av fritidseiendommer, uansett størrelse og verdi, for at regjeringen skal trekke inn midler for å dekke sine egne feilaktige avgjørelser. Resultatet vil, for flesteparten, bli at den sannsynelig må vurdere sin egen økonomiske stilling og derfor måtte oppgi det de gjennom livet har klart å bygge opp for egen og slektens avkoblingsmulighet i en eller hektisk og kostbar tid. De aller fleste har opparbeidet seg nøkterne fritidseiendommer, selv om det finnes noen eksempler på rike arvinger, og disse «vanlige» innehavere av normale fritidsboliger så absolutt har betalt sin skjerv til fellesskapet og derfor må slippe ytterligere ekstrakostnader, slik at de respektive fritidseiendommene kan komme nåtid og etterfølgende slekt til nytte uten at idiotiske nasjonale og lokale skatter skal ødelegge de enkeltes muligheter!