Høringssvar fra Linda

Dato: 12.03.2023

Med hvilken rett mener utvalget at den/de tinglyste eiere av egen boligeiendom skal måtte skatte av "leieverdien av egen bolig når eieren benytter eiendommen selv"?

Den tinglyste eier av eiendommen, er den som fritt disponerer eiendommen innen gitte rammer etter blant annet plan- og bygningsloven, grannelova mfl. At utvalget nå er av den oppfatning at eiendomsskatten, som i seg selv er høyst kritikkverdig, ikke er nok, er svært kritikkverdig. Her viser utvalget en manglende forståelse av viktigheten for den enkelte vanlige borger, som gjennom sitt livslange arbeide og liv bidrar til å betale NOK skatter og avgifter til velferdsstaten. Skatteforslagets modell, lar de med lavest inntekt få ytterligere skattetrykk. En kan spørre seg hva målet er.

Staten skal ikke ha noen rett til å skattelegge egen bolig ytterligere. Skattleggingen av leieinntekter i egen bolig må også forbli urørt.

Staten Norge har de beste forutsetninger for å la borgerne eie sin egen bolig uten å måtte skatte for verdien av den. Dette er en tilsniking av et langt høyere skattetrykk lenger frem, og nå må politikerne vise seg fullgod ved å la den enkelte borger beholde verdigheten ved opprettholdelsen av en normal levestandard i livet. Det kan ikke være slik at eldre og enker som eier egen bolig med lav pensjon, skal måtte flytte fra egen bolig på grunn av de foreslåtte økte skattene. Her må det politisk forstand og vilje til å stanse denne galskapen. Hvor vil dere føre Norge, og er dere lojale til det norske folk? Jeg velger fremdeles å tro på at det er politisk vilje til å forkaste disse økte skatteforslagene som tydelig vil prege de med lavest inntekt.