Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 026760

Dato: 20.12.2022

Underteikna er særs negativ til gjeninnføring av bustadskatt mtp konsekvensane for den enkelte huseigar m/familie og stoda pr no. Mange kommuner opererer med eigedomsskatt og denne stig istadenfor å gå ned eller verte heilt borte.

Oppgradering av vatn- og kloakk gjev høgare gebyr. Satsane for renovasjon aukar. Matvare-, drivstoff-, straumprisane er alle berre oppadgåande. Momsen er føreslege auka.

Kva vert tåleevna?

Kor mange eldre skal verte funne stert nedkjøla i heimen grunna forsøk på å spare straum før ein reagerer?.

Staten er rikare enn nokon gong medan folk flest vert fattigare. Dette er ei stor skam og eit paradoks.

Er politikarane ekte tillitsvalde eller ser ein berre ut or landet?

Syner til denne: Skatt, Boligskatt | Forbrukerøkonomene advarer mot boligskatt: – Vil gå utover de som har minst (tk.no)