Høringssvar fra Ove Øien

Dato: 13.01.2023

1.8.2 Arveskatt: Å innføre arveskatt på overdragelse av næringsvirksomhet bør unngås. Når en næringsvirksomhet overdras til neste generasjon vil det være meningsløst at dette skal utløse en skatt. Hvorfor skal et generasjonsskifte i en virksomhet straffes med å tappe virksomheten for likviditet? I familieide bedrifter så har kommende generasjon normalt sett jobbet og vært med på å skape verdier i i bedriften i mange år før de kommer til det tidspunkt at de skal ta over bedriften og drive den videre. Det at eierrettighetene flyttes fra en generasjon til neste, er kun en formalitet og bør ikke utløse skatt. Å tappe virksomheter på denne måten er meningsløst og svekker bedriftens konkurranseevne på et tilfeldig tidspunkt og kan være til stor fare for bedriftens framtid og er til stor fare for tap av arbeidsplasser. Det blir et annet forhold om man arver aksjer i en bedrift man ikke jobber i og som fritt kan omsettes på børs.

Skatt på private næringsvirksomheter bør heller utløses ved ordinært salg av akjsene eller virksomehten.

Arver man en virksomhet man selv er ansatt i og som er verdsatt til 30 mill, vil det utløse en skatt på opp mot 4mill, det er såpass ille at man gjerne kan vurdere å slå bedriften konkurs og finne seg en annen arbeidsplass og bli en vanlig lønnsmottaker. Er bedriften verdsatt til 30 mill, så vil ikke det si at man arver 30 mill i kontanter, man overtar retten til å råde over en bedrifts lokaler, varelager, ansatte osv. og eier er vanligvis en person som jobber på lik linje med sine ansatte bortsett fra at han vanligvis må jobbe betydelig flere timer enn sine ansatte for å få endene til å møtes. En arveskatt for å få lov til å overta dette ansvaret etter sine forfedre kan derfor ikke forsvares, det blir en straff fra samfunnet for at man vil fortsette å drive virksomheten og skape arbeidsplasser for en ny generasjon og det er ikke samfunnet tjent med. Ber om at man setter seg bedre inn i de faktiske forholdene til de fleste næringsdrivende i Norge slik at man forstår hva man faktisk er i ferd med å gjøre her.