Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 526313

Dato: 12.01.2023

Jeg håper inderlig at Norge IKKE endrer skattepraksis, slik at det skal bli mer skatt på bolig og fritidseiendom for hver og en av oss. Det vil gjøre Landet enda fattigere enn vi nå er.

Økt skatt på eiet bolig og eiet fritidseiendom er uhørt, og bør nedkjempes umiddelbart.

Redusering eller bortfall av gjeldsrenter må nedkjempes. De fleste av oss har gjeld enten på bolig eller fritidseiendom eller begge deler. Begge deler betales det høy eiendomsskatt på, i de fleste kommuner.
Dersom skatteopplegg vedtas, vi det ha stor negativ påvirkning på hver og en av oss, i tillegg til alle andre økte utgifter i Norge .

Nei til endring av skattesystemet som vil gi oss mer utgifter og flå vanlige folk enda mer en nå.