Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131690

Dato: 14.02.2023

Ang forslag om skatt på fordel av egen bolig og hytte:

Det er spesielt at det foreslås skatt på fiktive inntektsbegreper uten tilhørende pengestrømmer.

Skatt må betales med penger, og da fordres det også tilstrekkelige inntekter.

Forslaget vil ramme folk med egen bolig/hytte og lav inntekt, f.eks. pensjonister med nedbetalte eiendommer og lav pensjon. Flere vil bli tvunget til å selge sine eiendommer.

Forslaget sies å være provenynøytralt totalt sett. Hva med å sørge for at det blir noenlunde provenynøytralt også overfor den enkelte?