Høringssvar fra Sjømat Norge

Dato: 23.03.2023

Høringssvar – Høringsnotat utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 19. desember 2022, vårt høringssvar til regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruk og vårt høringssvar til NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk av 4. februar 2020.

Sjømat Norge er Norges største sjømatorganisasjonen, og organiserer en stor andel av de norske havbruksselskapene og tilhørende bransjer, inkludert leverandørindustri og tjenesteleverandører til havbruket, samt fiskeindustrien og eksportbedrifter i villfisknæringen. Sjømat Norge er den dominerende organisasjonen fra kaikant til marked. Vi har over 850 medlemsbedrifter, og disse representerer omtrent 20.000 ansatte. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vedlagt følger høringssvar fra Sjømat Norge

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Sjømat Norge

Vedlegg