Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168107

Dato: 12.04.2023

Jeg mener det er feil å senke seksuell lavalder, og at det er nødvendig å få på plass en samtykkelov.