Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 475438

Dato: 13.04.2023

Den seksuelle lavaldersgrense bør forbli som i dag på 16 år.