Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 455125

Dato: 13.04.2023

Dette oppleves som en skjev vurdering- man vet allerede at jenter i betydelig større grad enn gutter utsettes for press og overgrep - å sette ned seksuell lavalder blir i effekt en avgjørelse som går mest utover den gruppen som allerede sliter. Skam vil øke, som igjen gir utallige psykiske utfordringer og potensielt lidelser - også somatiske. Hvor er psykologene i dette utvalget?
Hvordan det er blitt satt av penger til dette istedenfor et råd som finner ut hvordan man best kan gi psykoseksuell edukasjon eller samtykkelæring til unge er forbi meg.