Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138231

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at forslaget om å senke den seksuelle lavalderen til 15 år ikke bør gjennomføres. Det bør fortsette å være 16 år slik som idag, pga av press til seksuelle aktiviteter av umodne barn.