Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109462

Dato: 12.04.2023

Jeg er sterkt imot at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år.

Det vil skape et enda større press på unge jenter samt gjøre det vanskeligere for de å si nei.

Det øker faren for at eldre personer utnytter 15 åringer til sex.

Lovendring øker aksepten for at sex med 15 åringer er normen. Dermed øker presset til yngre debut alder.

Det er den svakeste part vi trenger å beskytte. Det er oftest jentene. Det er den svakeste part som bærer byrden.

Hvilke andre rettigheter har 15 åringer? De er for unge til å stemme og å få førerkort - men i et så vanskelig valg? Sannheten er at det ofte ikke er deres valg - de presses. Det er press fra den som ønsker sex, sosiale medier, venner etc. Unge trenger støtte til å kunne motstå presset. De trenger ikke et slapt lovverk som sier at 15 år er legitimt.

Verden er ikke likestilt. Ikke dra jentene enda lengre bak i køen.