Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 584750

Dato: 11.04.2023

Den seksuelle lavalder bør fortsette å være 16 år.