Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 497404

Dato: 13.04.2023

Jeg er ikke enig med 15år