Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271479

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at senking av seksuell lavalder vil sette mindreårige i større fare for å bli utnyttet av aldre barn og voksne. I Norge er all seksuell omgang med barn automatisk er voldtekt, det er derfor rart å senke til 15. 14 og 15 år er ikke så ulikt. Hvorfor kan en 20 åring ligge med en 15 åring og ikke en 14 åring. Hvis det handler om å tilby prevensjon til 15 åringer så kan dette gjøres uten å sette ned alderen. I tillegg vil ikke dette stoppe kriminaliseringen av 16 åringer i forhold til 15 åringer, men bare forskyve problemet.