Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348330

Dato: 13.04.2023

Jeg er mot å endre seksuell lavalder. 15-åringer er for sårbare og små til at det kan komme noe godt ut av å gi dem dårligere vern enn de har nå.