Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 483367

Dato: 13.04.2023

Som voksen kvinne syns jeg det er skremmende at man vurderer å senke seksuell lavalder.

Dersom den seksuelle lavalderen senkes, tror jeg flere ungdommer vil debutere seksuelt før de egentlig er klare for dette. Særlig for unge jenter kan det være mye press fra kjærester som er noe eldre. Det er lettere for en 16-åring å sette grenser enn det er for en 15-åring.