Høringssvar fra SMil Norge

Dato: 13.04.2023

Samtykkehøring 2023

Dette er et høringssvar fra flere kink, BDSM og fetisjorganisasjoner i Norge. Arbeidet er utført av SMil Norge, en landsdekkende organisasjon med fokus på kink, fetisjisme og BDSM. BDSM (Sadomasochisme/kink/leather) kan sies å være «en samtykkende, og ofte erotisk, rollelek med makt og/eller smerte», og kan være en avansert form for seksualitet hvor grenser tøyes (SMil Norge, 2020,s.5). SMil Norge takker for at vi er representert i deres liste over høringsinstanser.

Det organiserte BDSM- og fetisjmiljøet har siden 1986 praktisert og utviklet informert, entusiastisk og fritt gitt samtykke i alle sammenhenger, inkludert seksuelle aktiviteter. Denne gjennomgangen, og forhåpentligvis endringen av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, ønskes hjertelig velkommen. At straffeloven kommer det organiserte BDSM-miljøet litt i møte, og gjør skillene mellom lovtekst og vår praksis litt mindre, er særs etterlengtet.

Samtykkekulturen er en stor del av fundamentet til BDSM-miljøet, så vi setter pris på en bedre juridisk forankring. De aller fleste har fokus på at informert samtykke ikke kan gis når man er ruspåvirket eller befinner seg i en ikke-samtykkende maktubalanse der tvang, trusler eller sosialt press kan påvirke samtykket. Miljøet vet også at om seksuelle tilnærminger skjer brått, vil enkelte gå «i frys» hvor muligheten for samtykke bryter sammen. Derfor er det ekstra viktig at alle involverte har ansvar for å innhente eksplisitt, entusiastisk og informert samtykke. Loven blir også et symbolsk og et holdningsbærende dokument som legger standarder og forventninger til oppførsel. Jurister og advokater som er tilknyttet foreningen har i diskusjoner og praksis også savnet en dekkende juridisk definisjon av «sex», som til tider har gjort rådgivning og saker krevende. Vi ønsker også ytterligere skjerping av definisjonene på «seksuelt krenkende adferd» og «seksuelle overgrep» som samsvarer med det nye høringsforslaget. Dermed støtter vi på generelt grunnlag forslagene som fremkommer i høringen, da disse er en tydelig bedring fra dagens lovtekst og praksis.

Forarbeidene bør tydelig diskutere begrepet «dynamisk samtykke». Dynamisk samtykke, det å ha en mulighet til å trekke tilbake et tidligere avgitt samtykke, krever god kommunikasjon og i praksis trygge rammer. BDSM-miljøet har lang erfaring og kompetanse med kommunikasjon og grensesetting som vi skulle ønske at flere benyttet seg av. Som avtalte «stoppord» for å presisere alvoret, samtaler før og etter sex og å øve seg på å kommunisere under sex (SMil Norge, 2020,s.17). God kommunikasjon er noe samfunnet bør være ansvarlig for å legge til rette for gjennom opplæring, seksualundervisning og informasjonskanaler. Selv om ikke den enkelte direkte kan straffes for sviktende kommunikasjon, bør lovforslaget legge til rette for at juridisk praksis kan definere et nivå der kommunikasjon fra en part er så dårlig at det innebærer brudd på den aktsomhet en som individ bør være forpliktet til å utvise.

SMil Norge (2022) BDSM - Berikende Samspill [Brosjyre] Hentet fra:

https://www.smil-norge.no/?smd_process_download=1&download_id=598

Signert:

Kammeret, organisasjon i Tønsberg.

SMBergen, forening i Bergen og Vestland.

SMil Norge, landsdekkende forening.

Sørlandet BDSM, forening i Agder.Telamork, forening i Vestfold og Telemark.

Vedlegg