Høringssvar fra Monica Nordbø Nilsen

Dato: 12.04.2023

Seksuell lavalder bør opprettholdes på 16 år. Barn bør faktisk ikke trenge og ta stilling til om de vil samtykke til sex eller ikke. Det valget bør loven ha tatt for dem for å forebygge seksuelle overgrep som følge av at man opplever et unødvendig stort press på og si ja mot egen vilje.